Cải thiện chất lượng không khí và giao thông đô thị

Thứ tư, ngày 21 tháng 03 năm 2012, Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội
Cơ hội trao đổi kinh nghiệm và triển vọng hợp tác

Chất lượng không khí tại Hà Nội : Một ngày mai tốt hơn ?
Một sự kiện quan trọng trong ngành nghiên cứu môi trường và trong quan hệ hợp tác Pháp-Việt sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Thành phố nào có tỷ lệ sử dụng phương tiện công cộng thấp nhất châu Á ? Rất tiếc đó chính là Hà Nội, với 4 triệu phương tiện cá nhân, nguyên nhân chính của việc thường xuyên tắc đường và sự ô nhiễm nghiêm trọng trong thành phố. Ví dụ như hệ số phát thải bụi trong không khí (PM10) đã gấp đôi mức cho phép, giao thông đường bộ Hà Nội chính là nguồn gốc của hầu hết lượng oxyde azotetrong thành phố.
Thế nhưng ngày mai sẽ ra sao ? Thật may mắn vì vẫn cómột vài khả năng để chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện trong tương lai. Các nhà chức trách đã phê duyệt dự án phát triển giao thông đô thị bao gồm 6 tuyến đường sắt. Dự án được Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quanHợp tác Quốc tế Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới) tài trợ với sự trợ giúp của Chính phủ các nước Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc. Dự án sẽ được khởi công trong năm nay và dự kiến tới năm 2020 sẽ hoàn thành. Đây thực sự là cuộc cách mạng trong hệ thống giao thông đô thị và sẽ có ảnh hưởng tích cực tới chất lượng không khí của Hà Nội. Tích cực, hẳn vậy, nhưng tới mức độ nào, ở những khu vực nào, và đặc biệt với những loại ô nhiễm nào ?

Để trả lời cho những câu hỏi trên cũng như rất nhiều những câu hỏi khác về môi trường không khí, Hà Nội sẽ chào đón cuộc hội thảo sẽ diễn ra vào thứ tư, ngày 21 tháng 3 năm 2012 với chủ đề «Cải thiện chất lượng không khí và giao thông đô thị : Cơ hội trao đổi kinh nghiệm và triển vọng hợp tác ». Tham gia tổ chức gồm có Tổng cục môi trường (MONRE) cùng với Viện nghiên cứu môi trường và rủi ro công nghiệp Cộng hòa Pháp (INERIS)-tổ chức có nhiệm vụ đánh giá và dự đoán những nguy cơtrước mắt và tiềm ẩn lâu dài cho con người và môi trường, ARIA Technologies, doanh nghiệp chuyên về phần mềm và hệ thống mô phỏng chất lượng không khí, và Chương trình Sáng kiến Không khí sạch Châu Á (CAI-Asia)-Đốitácđăngkývới Liên hợpquốc nhằm đưa vào thực tiễn những giải pháp cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu lượng khí thải trong hiệu ứng nhà kính ở các thành phố Châu Á.

Hội thảo sẽ giới thiệumạng lưới các trạm đo đạc ô nhiễm không khí hiện nay ở Hà Nội và chất lượng không khí trong thành phố, mô tả mạng lưới giao thông đô thị trong tương lai, giới thiệu những hệ thống dự đoán chất lượng không khí dựa trên mô phỏng đã được sử dụng ở những thành phố lớn trên Thế giới. Hội thảo cũng sẽ đề cập đến việc sử dụng những hệ thống này để so sánh các kịch bản tương lai nhằm giảm thiểu lượng khí thải,bao gồm mô hình cải thiện giao thông, giải thích cơ chế hoạt động của mô hình mô phỏng trên nhiều lĩnh vực tính toán, từ quy mô châu lục tới khu vực, khảo sát các phương án tài trợ cho hệ thống phỏng đoán chất lượng không khí tại Hà Nội.

cập nhật ngày 27/03/2012

Trở về đầu trang